ارشد معماری

منابع و نمونه سوالات ارشد معماری

ارشد معماری

منابع و نمونه سوالات ارشد معماری

نویسندگان
مریم منصوری
دانشجو مهندسی معماری ورودی مهر91
نرم افزار هایی که تا حالا آشنایی داشتم
کد  اسکچ آپ وری هستن  ولی ایشالا به مرور زمان بیشتر میشه تعدادشون